Dědičné nemoci u plemene pudl - Luxace pately

20.02.2011 12:13

Luxace pately

Patela, neboli také čéžka je malá kůstka umístěná uvnitř kolenního kloubu, kde je volně skloubená se stehenní kostí – není s ní srostlá. Patela leží ve žlábku ve spodní části stehenní kosti a z obou stran je zajištěna kostními hřebeny, které zabraňují jejímu vykloubení. Shora se na patelu upíná čtyřhlavý stehenní sval, zdola patelární vaz, který končí na hřebeni holenní kosti; celý kloub je obklopen kloubním pouzdrem. Všechny tyto struktury zajišťují fixaci pately v anatomické pozici. To ovšem platí jen v případě, že jsou normálně vyvinuté a nepoškozené.

Podle lokalizace se dělí na luxaci mediální (vnitřní) nebo laterální (vnější). Mediální luxace  se nejčastěji projevuje jako vrozená vada u trpasličích a malých plemen psů. Příčina luxace pately může být vrozená nebo traumatická. Vrozená luxace čéšky je podmíněná geneticky, tzn. predispozice k tomuto onemocnění se dědí a postižení jedinci by v žádném případě neměli být používáni k dalšímu chovu.

Rozlišujeme čtyři stupně luxace pately:

0. stupeň

Takto jsou označovaná zvířata, která jsou zcela zdravá a luxace se u nich nevyskytuje.

1. stupeň

Čéška se dá vyluxovat při úplné extenzi (natažení) kolene. Pes je bez výrazných klinických příznaků, občas končetinu zvedne nebo poskočí. Tyto projevy jsou častější po zátěži.

2. stupeň

Čéška luxuje při rotaci končetiny. Pozorujeme častější kulhání, náhlé poskočení a nesení končetiny bez zjevné bolesti, následuje uvolnění.

3. stupeň

Je často následkem zhoršení luxace 2. stupně vlivem vyvíjejících se erozí (úbytku) a opotřebení chrupavky na kladce stehenní kosti. Čéška je vyluxovaná permanentně, ale manuálně ji lze vrátit, holenní kost je rotovaná směrem dovnitř. Majitel často popisuje přikrčený krok, spíše než kulhání. Akutní nástup kulhání může souviset také s rupturou zkřížených kolenních vazů.

4. stupeň

Luxace je permanentní. Pokud je postižena jedna končetina pacient končetinu nese, pokud je postižení oboustranné, pes poskakuje jako zajíc - končetiny nejdou natáhnout a jsou v trvalé flexi (pokrčení). 

Klinické příznaky

Klinické příznaky luxace pately jsou poměrně různorodé a samozřejmě závisí na stupni postižení. U 1.stupně luxace se zpravidla nesetkáváme s výraznými příznaky, takže tento stupeň bývá spíše náhodným nálezem při vyšetření u veterinárního lékaře. Pokud se příznaky vyskytnou, jedná se o příležitostné zvednutí postižené končetiny na několik vteřin a následnou normální chůzi. Vyšší stupně luxace pately se už projevují výrazněji – jedná se o kulhání různé intenzity, rotace končetiny ve směru luxace, často pozorujeme pravidelné nadnášení končetiny, které je mnoha majiteli psů považováno za zcela normální a přitom je to jeden z typických příznaků luxace pately. V těžkých případech, zejména u 4. stupně luxace dochází k deformitě končetiny a pokud je postižení oboustranné, pes se pohybuje velmi obtížně a není schopen se postavit vzpřímeně na pánevní končetiny. Příznaky pozorované při luxaci pately jsou způsobeny jednak bolestí vyvolanou samotným vykloubením a také omezenou funkčností kolenního kloubu. Problémem při neléčené luxaci je i osteoartróza, vzniklá následkem opakovaného dráždění chrupavky vyklubující čéškou a nerovnoměrné zatížení kolenního kloubu.

Řešení

První stupeň luxace se léčí konzervativně, pomocí chondroprotektiv a analgetik, čtvrtý stupeň pouze chirurgicky a to co nejdříve - brzy po narození, než dojde k deformitám končetiny. Nejčastěji se provádí chirurgický zásah u luxací 2. a 3. stupně, přičemž kriteriem je frekvence a síla kulhání. Chirurgický postup spočívá v uchycení čéšky v požadovaném místě pomocí vlákna. Vlákno se zachytí nad čéškou a pod čéškoua a provleče za příslušnou sezamskou kostí. Dále se provádí  zkrácení kloubního pouzdra, které je vlivem abnormální polohy čéšky zvětšené a chybí mu dostatečná pevnost, která usnadní udržení čéšky ve správné poloze. Pokud je kladka stehenní kosti příliš mělká je možno provést i trochleoplastiku. Jedná se o prohloubení kladky stehenní kosti vytnutím klínu v chrupavce a pod ní ležící tkáně a opětném dosazení chrupavky. V případě deformit holenní kosti se provádí osteotomie tuberozity tibie. Jedná se chirurgické přemístění kostěného výběžku kosti holenní i s úponem čtyřhlavého stehenního svalu a úponem čéšky a jeho opětné přichycení do fyziologické (správné) pozice.

Prognóza

Prognóza závisí na stupni luxace a poškození kloubní chrupavky. Pokud se jedná o čtvrtý stupeň, měla by být operace provedena do 4. - 6. měsíce věku vzhledem k rozvoji deformit a tím i špatné prognózy v pozdějším věku.

Cena operace

Cena operace je samozřemě závislá na mnoha faktorech. Nelze přesně určit, že operace musí stát tolik, či tolik, záleží na tom, jaký doktor operaci provádí, jak si své práce cení, jak je samotná operace problematická, na kvalitě anestezie a dalších faktorech, ale v průměru se ceny operací pohybují kolem 7-10 tisíc za jednu nohu. Není to levná záležitost, proto je důležité se nad tímto aspektem zamyslet ještě před tím, než si štěňátko pořídíme a vyplatí se zjistit si informace o rodičích štěňátka. Bohužel u štěňátek bez průkazu původu nemáme žádné informace o stupni luxace rodičů. Tento problém odpadá štěňátka s PP. Klub chovatelů pudlů a Klub přátel a chovatelů pudlů požadují vyšetření luxace pately jako povinné před uchovněním jedince, proto by jste měli vždy zjistit, jak je na tom s luxací matka i otec štěněte.

A co o této problematice říká Klub chovatelů pudlů?

Na konferenci Klubu chovatelů pudlů v roce 1999 (15.5.) bylo usneseno, že od 1.1.2000 bez potvrzení o vyšetření kolenní čéšky, nemůže být pudl uznán jako chovný jedinec. Toto vyšetření může provést veterinář, který má jednak odbornou kvalifikaci (zkoušku) a jednak je klubem smluvně vázán. Celou historii k tomuto  problému si můžete přečíst v článku MVDr. Kvapil, který je zveřejněn na portále Veterina info . Toto ustanovení platí dodnes v klubu chovatelů pudlů. v KPaCHP, ale bohužel Pudl klub vyšetření pro uchovnění pudla nepožaduje. Náš bonitační řád ustavuje, že krytí feny s luxovanou patelou je možné jen psem, který má stupeň luxace 0/0.

Proč to všechno?  Pro zdravou populaci pudlů! Luxace pately je založena geneticky, to znamená, že již 10 let bojujeme za vymýcení tohoto postižení. S jakým výsledkem? …

Zde nakupujeme