Dědičné onemocnění u plemene pudl - vWD typ I neboli von Willebrandova nemoc

23.09.2011 13:07

Von Willebrandova choroba (vWD) je způsobena nedostatkem plazmatického von Willebrand factoru (vWF). VWF je krevní glykoprotein (nikoli enzym), který hraje roli v krevním srážení. Jeho primární funkcí je vázat se na ostatní proteiny a usnadňovat agregaci a adhezi trombocytů (krevních destiček) v místě poranění. Deficit nebo porucha funkce vWF způsobuje krvácivé stavy, které jsou nejvíce patrné ve tkáních, kde krev protéká tenkými cévami. VWD se projevuje jako sklon ke krvácení z kůže a sliznic. Nemoc může být dědičná nebo získaná.
U psů stejně jako u lidí byly rozpoznány tři typy vWD. Celkem bylo identifikováno pět různým mutací, které způsobují vWD u psů. Pro všechny mutace byly vyvinuty genetické testy.

vWD typ I

VWD typ I je nejčastější a nejméně vážná forma vWD u savců. Je děděna  autosomálně recesivně . Nemoc je charakteristická nižší koncentrací vWF v plazmě, struktura proteinu bývá nenarušená. U postižených jedinců dochází k závažným krvácivým stavům. VWD typ I je vyskytuje například u plemen:

 • Bernský salašnický pes
 • Dobrman
 • Manchester teriér
 • Kerry blue terrier
 • Welsh Corgi Pembroke
 • Pudl (všechny varianty)
 • Golden retriever
 • Labradoodle
 • Goldendoodle
 • Malý knírač
 • Baset
 • Německý ovčák
 • Rotweiler
 • Keeshond
 • jezevčík (standardní, malý)

Mutace je děděna autosomálně recesivně. Tzn, že nemoc se projeví pouze u jedince, který zdědí mutaci od obou rodičů. Jedinec s jednou mutovanou alelu bude přenašeč nemoci bez klinických příznaků.

Zde nakupujeme