Jak identifikovat výsledky testů na dědičné nemoci.

20.02.2011 16:09

Jak identifikovat výsledky testů na dědičné nemoci

V informacích o rodičích námi vybíraného štěňátka se můžene setkat s různými výsledky testů na dědičné nemoci, které se u plemene vyskytují. Jak se v tom vyznat? Každé onemocnění má jiné značení, proto zde uvedu nejběžnější případy značení.

Dysplazie kyčelního kloubu (DKK), Dysplazie loketního kloubu (DLK)

- u nás rozdělujeme DKK a DLK do 5 stupňů od 0. /podle FCI - A/ - negativní, až po 4. stupeň /FCI – E/ - těžká DKK. V ČR se často vyšetření označuje jako DKK 0/0, nebo DLK 0/0, kde levá hodnota znamená stupeň na levé noze a pravá stupeň na pravé noze.

Přepočet DKK na jiné stupnice hodnocení : 

OFA (USA) FCI (European) Česká republika BVA (UK/Australia) SV (Germany)
Excellent A-1 0 0-4 (no > 3/hip) Normal
Good A-2 0 5-10 (no > 6/hip) Normal
Fair B-1 0 11-18 Normal
Borderline B-2 1 19-25 Fast Normal
Mild C 2 26-35 Noch Zugelassen
Moderate D 3 36-50 Mittlere
Severe E 4 51-106 Schwere
         
Hodnocení OFA je prováděno třemi nezávislými posuzovateli a výsledek je  průměrem
jednotlivých hodnocení.                     Např: 1x EXCELLENT + 1x GOOD + 1 x FAIR  =  GOOD

Luxace pately

Luxace pately se označuje stupněm luxace opět na levé a pravé noze. Zapisuje se "Luxace pately 0/0", přijatelný výsledek je 0/0, 0/1, 1/0. Psi, kteří mají luxaci pately 0/1 nebo 1/0 mohou být spojeni pouze se psem s luxací pately 0/0.

Prcd - PRA

U této nemoci máme dvě možnosti:

-  Pejsek může mít udělané klinické vyšetření, potom se výsledky označují Prcd PRA - normál/clear 5/2010. Toto vyšetření by se mělo několikrát za život psa opakovat, protože se může projevit až v pozdějším věku. U výsledků se připisuje měsíc a rok, kdy bylo vyšetření prováděno.

- Pejske má udělaný genetický test, potom se vyšetření označuje Prcd PRA (Optigen, Genomia,  Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR) - A (normal/clear) - Pejesek předává zcela zdravé geny, Prcd PRA (Optigen, Genomia,  Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR) - B (carrier/přenašeč) - tento pejsek ačkoliv nikdy nemocí neonemocní může předávat postižené genové buňky, proto musí být spojen pouze se psem, který má výsledek vyšetření A. Štěňátka z tohoto vrhu budou buď A (normal/clear) nebo B (carrier/přenašeč), ale nikdy C (Affected), tedy postiženi nemocí očního pozadí. Psi, kteří mají výsledek vyšetření C (Affected), nemohou být v chovu používáni a s největší pravděpodobností nemocí onemocní. 

Genetický test dokáže odhalit pouze některé geny, které způsobují onemocnění, proto je důležité, aby i k tomuto testu byli psi pravidelně klinicky vyšetřováni.
 

Zde nakupujeme